استخدام

با کلیک بر روی دکمه دانلود پرسشنامه استخدامی در گام اول پرسشنامه را دریافت کرده و آنرا تكميل نماييد. 

سپس فرم زیر را پر کرده و همراه با فایل برای ما بفرستید

فرم استخدامی

  • Max. file size: 40 MB.
    ارسال فایل پر شده