گواهینامه ها

 • گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره:
 • پایه یک نقشه برداری زمینی
 • پایه سه سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • پایه سه فتوگرامتری یک ظرفیتی اضافی
 • پایه سه نقشه برداری زمینی -فتوگرامتری
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • ایمنی، بهداشت و سیستم مدیریت زیست محیطی HSE-MS

خدمات شرکت

 • نقشه برداری زمینی
 • سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
 • فتوگرامتری
 • سنجش از دور

اهم فعالیت ها

 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس های مختلف 1:500، 1:2000 و 1:5000 با استفاده از پهباد به روش فتوگرامتری
 • تهیه نقشه کاداستر 1:2000 اراضی کشاورزی
 • ايجاد و پياده سازی زير ساخت اطلاعات مکانی و توصيفی جهت ورود به سيستم های اطلاعات مکان مرجع
 • عمق يابي و تهيه نقشه هاي هيدروگرافي از بستر رودخانه ها،درياچه ها ، سدها 

گواهینامه ها

 • گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره:
 • پایه یک نقشه برداری زمینی
 • پایه سه سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • پایه سه فتوگرامتری یک ظرفیتی اضافی
 • پایه سه نقشه برداری زمینی -فتوگرامتری
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • ایمنی، بهداشت و سیستم مدیریت زیست محیطی HSE-MS

خدمات شرکت

 • نقشه برداری زمینی
 • سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)
 • فتوگرامتری
 • سنجش از دور

پروژه ها

 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس های مختلف 1:500، 1:2000 و 1:5000 با استفاده از پهباد به روش فتوگرامتری
 • تهیه نقشه کاداستر 1:2000 اراضی کشاورزی
 • ايجاد و پياده سازی زير ساخت اطلاعات مکانی و توصيفی جهت ورود به سيستم های اطلاعات مکان مرجع
 • عمق يابي و تهيه نقشه هاي هيدروگرافي از بستر رودخانه ها،درياچه ها ، سدها 

چشم انداز شرکت مهندسین زمین نگار بندر

چشم انداز

برآنیم که با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهیم و تا 10 سال آینده به عنوان معتبرترین و توانمندترین مشاور درحوزه نقشه برداری شناخته شویم تا جایگاه خود در بازارهای فعلی تحکیم بخشیم .

ماموریت

شرکت مهندسین زمین نگار بندر با سه دهه تجربه و با هدف خدمت به مردم عزیز ایران از طریق ارائه مشاوره خدمات در حوزه های نقشه برداری زمینی، سیستم اطلاعات جرافیایی، فتو گرامتری، هیدروگرافی به ارگانهای خصوصی و دولتی مشغول به فعالیت می باشد و در این راستا از تمامی استعداد های خود اعم از پرسنل متخصص و متعهد و همچنین استفاده از تکنولوژی های به روز که در سایه مدیریت راهگشا به دست آمده بهره برده است ومیتوان با بهبود کیفیت روزافزون، استفاده از بالاترین استانداردها ، توسعه و تنوع خدمات و جلب رضایت مشتریان و ذینفعان موجب دلگرمی و تداوم همکاری این شرکت با سایر ارگانها شود .

ارزش (VALUE)

حفظ کرامت انسانی ، نوآوری و توسعه دانش فنی در جهت ارتقای سطح ارائه خدمات ملی ، کمک به اشتغال سازی و گام بر داشتن در راستای اقتصاد مقاومتی از جمله ارزش ها و اعتقادات سازمان در راستای رسیدن به چشم اندازش می باشد.

0
سال تأسیس
0
سابقه شرکت

کارفرمایان