چشم انداز

ZaminNegar

چشم انداز (VISION)

برآنیم که با بهره جویی از مجموعه دانش ها و تجربیات بدست آمده و با تکیه بر یک نظام ارزشی فراگیر و همه جانبه، توانائی ها و امکانات خود را حفظ، ارتقاء و تعمیم دهیم و تا 10 سال آینده به عنوان معتبرترین و توانمندترین مشاور درحوزه نقشه برداری شناخته شویم تا جایگاه خود در بازارهای فعلی تحکیم بخشیم .

ماموریت (MISSION)

شرکت مهندسین زمین نگار بندر با سه دهه تجربه و با هدف خدمت به مردم عزیز ایران از طریق ارائه مشاوره خدمات در حوزه های نقشه برداری زمینی، سیستم اطلاعات جرافیایی، فتو گرامتری، هیدروگرافی به ارگانهای خصوصی و دولتی مشغول به فعالیت می باشد و در این راستا از تمامی استعداد های خود اعم از پرسنل متخصص و متعهد و همچنین استفاده از تکنولوژی های به روز که در سایه مدیریت راهگشا به دست آمده بهره برده است ومیتوان با بهبود کیفیت روزافزون، استفاده از بالاترین استانداردها ، توسعه و تنوع خدمات و جلب رضایت مشتریان و ذینفعان موجب دلگرمی و تداوم همکاری این شرکت با سایر ارگانها شود .

ارزش (VALUE)

حفظ کرامت انسانی ، نوآوری و توسعه دانش فنی در جهت ارتقای سطح ارائه خدمات ملی ، کمک به اشتغال سازی و گام بر داشتن در راستای اقتصاد مقاومتی از جمله ارزش ها و اعتقادات سازمان در راستای رسیدن به چشم اندازش می باشد.

ZaminNegar