خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

ZaminNegar

با استعانت از خداوند متعال

شركت مهندسين مشاور زمين نگار بندر بعنوان مجموعه ای پایدار، معتبر و فعال در زمینه­های نقشه برداري­زمینی، هیدروگرافی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)و فتوگرامتری به منظور دستیابی به اهداف خود، ارتقاء خدمات ارائه شده به کارفرمایان محترم و فراهم آوردن تمامی ساز­و­کارهای لازم جهت اطمینان از صحت انجام تعهدات؛ اصول زیر را سرلوحه کار خویش قرار می دهد.

  • تحکیم جایگاه سازمان به عنوان مشاور رتبه 1 و دستیابی به جایگاه برتر علوم مکانی و بازارهای جدید در سطح شهر، استان و منطقه
  • تلاش در جهت افزايش رضايت کارفرمایان و سایر طرف­های ذینفع و رسیدگی به نیازها و خواسته های آن ها
  • توسعه خدمات تخصصی در جهت تکمیل و تقویت تخصص­های موجود و ورود در بازارهای جدید و افزایش سهم بازار
  • فرهنگ سازی مناسب درجهت  ایجاد تفکر مبتنی بر ریسک ها و فرصت  ها ی  فرآیندی در جهت ارتقاء بهره وری
  • توسعه توانمندی کارکنان با آموزش مداوم و تقویت روحیه نوآوری و مدیریت دانش سازمانی و ایجاد انگیزه در جهت کاهش هزینه ها
  • توسعه فن­آوری از طریق بهره­گیری از تکنولوژی­های روز
  • بهبود مستمر عملكرد فرآيندها

تلاشمان همواره براین خواهد بود تا ضمن حفظ استقلال و در چارچوب اخلاق حرفه­ای، با رعایت کامل اصول فنی، منافع کارفرمایان را ارج نهاده و آن را بر منافع خود اولویت بخشیم.

شرکت مهندسین مشاور زمین نگار بندر، استقرار سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس استاندارد ISO9001:2015 را به عنوان رویکردی استراتژیک برای نیل به اهداف فوق برگزیده است.

مدیریت شرکت با تشکر از زحمات تمامی همکاران ، از کلیه عزیزان انتظار دارد با تشریک مساعی و ابتکار و خلاقیت و همچنین تعهد کاری در راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد فرایندهای شرکت همت گمارند.

ZaminNegar